Prof. Dr. med. Klaus Überla

Prof. Dr. med. Klaus Überla

Direktor des Instituts (Virologie)

Department of Clinical and Molecular Virology
Chair of Clinical Virology

Room: Room 1.030
Schlossgarten 4
91054 Erlangen